26/10/2023

4 grote BNPL-aanbieders komen met nieuwe ‘Gedragscode BNPL’ voor veiligere en verantwoorde betaalervaring

26 oktober – Vier toonaangevende aanbieders op het gebied van Buy Now Pay Later (BNPL), namelijk Billink, in3, Klarna en Riverty, introduceren gezamenlijk een Gedragscode met als doel de bescherming van consumenten verder te versterken. Deze Gedragscode introduceert sectorbrede minimumvereisten en breidt de bestaande consumentenbescherming uit om een veilige en verantwoorde BNPL-ervaring te garanderen. De Gedragscode gaat in vanaf 30 oktober.

BNPL is een betaalmethode die sterk in populariteit is gestegen vanwege de geboden flexibiliteit, en deze Gedragscode is een belangrijke stap in het streven naar een transparante en consumentvriendelijke benadering van deze betaalwijze. Tijdens de totstandkoming van deze Gedragscode hebben de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid en Financiën, evenals de Autoriteit Financiële Markten, inzichten gedeeld met de marktpartijen over de ontwikkelingen, zelfreguleringsinspanningen en toekomstige regelgeving. De BNPL aanbieders zijn bij het opstellen van de Gedragscode ondersteund door de Vereniging Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), die ook de Gedragscode voor consumptief krediet opstelt.

BNPL-diensten hebben een aantal belangrijke manieren waarop ze de belangen van consumenten kunnen dienen. Allereerst bieden ze consumenten meer financiële flexibiliteit door de mogelijkheid om goederen en diensten te kopen en pas later te betalen. Dit kan helpen om onverwachte uitgaven te spreiden en financiële druk te verminderen. Bovendien dragen BNPL-diensten bij aan verbeterde transparantie.

De Gedragscode die door bepaalde BNPL-aanbieders is opgesteld, verplicht aanbieders om duidelijke informatie te verstrekken over kosten, voorwaarden en betalingsverplichtingen. Hierdoor kunnen consumenten weloverwogen beslissingen nemen en de financiële consequenties van hun aankopen beter begrijpen. Verder voorziet de Gedragscode in beschermingsmaatregelen voor financieel kwetsbare consumenten en minderjarigen, waardoor de consumentenbelangen in het BNPL-ecosysteem worden versterkt.

De Gedragscode omvat verschillende belangrijke aspecten van consumentenbescherming, waaronder:

  • Verbeterde Informatievoorziening: De Gedragscode verplicht BNPL-aanbieders om consumenten duidelijke en begrijpelijke informatie te verstrekken over de kosten, voorwaarden en gevolgen van hun aankopen via BNPL met een standaard waarschuwingstekst.
  • Bescherming van Kwetsbare Consumenten en Minderjarigen: Er worden maatregelen getroffen om financieel kwetsbare consumenten te beschermen tegen overmatig gebruik van BNPL-diensten, evenals het voorkomen dat minderjarigen van BNPL-diensten gebruik kunnen maken.
  • Schuldenpreventie en Heracceptatiebeleid: Er worden strenge maatregelen ingevoerd om schuldenstapeling te voorkomen en om een strikt heracceptatiebeleid te hanteren voor consumenten die in gebreke blijven.
  • Betalingsherinneringen en Uitstel van Betaling: Consumenten krijgen recht op één extra kosteloze betalingsherinnering en één extra uitstel van betaling om betalingsproblemen en incassokosten te voorkomen.
  • Maximale Hoogte van Incassokosten: De Gedragscode beperkt de hoogte van incassokosten die aan consumenten in rekening kunnen worden gebracht en het maximum kan niet gelijk in rekening worden gebracht.
  • Incassobureau als Laatste Optie: Het inschakelen van een incassobureau wordt pas als laatste optie overwogen.
  • Klachtenprocedure: Een tijdige en adequate klachtenprocedure wordt geïmplementeerd om consumenten te helpen bij eventuele geschillen.

De ondertekenaars van de Gedragscode beschouwen deze mijlpaal als een belangrijke stap vooruit in aanloop naar de toekomstige Europese richtlijn voor Consumentenkrediet. Deze richtlijn wordt naar verwachting vanaf 2025 van kracht in Nederland.

De initiatiefnemers moedigen andere BNPL-aanbieders aan om zich aan te sluiten bij deze Gedragscode en zo bij te dragen aan een veiligere en meer verantwoorde BNPL-omgeving voor consumenten. Samen werken ze aan de versterking van de consumentenbescherming en het bevorderen van financiële welzijn voor iedereen.