Privacyverklaring

De service In3 is een dienst van Capayable B.V. handelend onder de naam In3. (Hierna “In3”).

De bescherming van privacy is belangrijk voor In3. Het navolgende Privacy Statement geeft uitleg over welke persoonsgegevens In3 verzamelt en hoe In3 hiermee omgaat. Daarnaast licht dit Privacy Statement toe welke rechten je hebt in het kader van gegevensbescherming en hoe je deze kunt uitoefenen. Door het bezoeken van onze website of het afnemen van onze diensten ga je akkoord met ons privacy beleid, die je hieronder vindt. Wij verzoeken je hiervan kennis te nemen.

In3 is (eind)verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij verzamelen persoonsgegevens als je gebruik maakt van In3, dan wel wanneer je onze website bezoekt.

1. Van wie wij gegevens verzamelen

In3 verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot consumenten, online retailers en bezoekers van deze website. Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van de dienst die je gebruikt.

1.1 Door jou aan ons verstrekte gegevens 

Je verstrekt ons persoonsgegevens wanneer je:

– een bestelling plaatst bij een webshop en kiest voor de betaalmethode In3;
– op een andere manier gegevens met ons deelt; direct of indirect.

Deze gegevens bestaan uit:

– persoonlijke informatie: naam, e-mailadres, postadres, geboortedatum, telefoonnummer.

– betaalinformatie: factuurgegevens, rekeningnummer.

1.2 Gegevens die wij zelf verzamelen
Wanneer je onze betaalmethode gebruikt kunnen we de volgende informatie van je verzamelen:

  • orderinformatie zoals productnamen;
  • financiële informatie zoals negatieve betaalhistorie;
  • historische informatie zoals bestelhistorie;
  • IP adres;
  • device ID’s en overige device informatie zoals browser, operating system;
  • bron van dataverzameling zoals webbrowser, mobile browser, applicatie;
  • geografische informatie.
  • KvK-nummer

Ieder bezoek aan de In3 omgeving wordt automatisch geregistreerd. Hierbij verzamelen wij de volgende informatie (hierna “overige informatie”):
– datum en tijd van je bezoek aan In3 website;
– website vanaf waar je naar de In3 omgeving komt;

Hiervoor maken wij gebruik van cookies.  De informatie die jij met ons deelt, evenals de informatie over je order en je financiële informatie, is nodig om de betaalmethode In3 aan te bieden. De overige informatie is nodig voor andere doeleinden, die hieronder staan toegelicht.

2. Waarom wij jouw gegevens mogen verzamelen en gebruiken

In3 verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder gespecificeerd. Verder kun je zien hoe lang wij bepaalde gegevens bewaren.

2.1 Doeleinden

SegmentDoelBewaartermijn
Identificatie, Risico & Fraude ManagementOm je identiteit te bevestigen en je persoonsgegevens te verifiëren.2 jaar
Voor risicoanalyse, risicomanagement en ter voorkoming van fraude.2 jaar
Om je gegevens te controleren bij een kredietagentschap.2 jaar
Om misbruik van de betaalmethode In3 te voorkomen en om de risicotoetsing te verbeteren.2 jaar
Administratie van betalingen & relatiebeheerOm betalingen en klantgegevens te beheren.

 

7 jaar
Om de diensten van In3 te beheren en voor interne processen.7 jaar
AlgemeenOm te voldoen aan de toepasselijke richtlijnen en wetgeving, zoals de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.Afhankelijk van de betreffende wetgeving

2.2 Geautomatiseerd besluit
Wanneer je geen bekende klant voor ons bent, gebruiken wij je gegevens voor het uitvoeren van een geautomatiseerde real-time risicotoets, om inzicht te verwerven in je betaalwaardigheid. Ben je wel een bekende klant, dan bepalen we op basis van je bestelhistorie of je verzoek om achteraf of gespreid te betalen wordt geaccepteerd. Dit doen we op basis van typering: “returning customer”.

2.3 Verbetering In3 website
Je gegevens kunnen worden gebruikt voor identificatie van gebruikers en om de In3 website meer persoonlijk, interactief en gebruiksvriendelijk te maken. Daarnaast kunnen je gegevens worden gebruikt bij het beantwoorden van je vragen, de veiligheid van gegevens te waarborgen en misbruik van de website te voorkomen.

2.4 Klantcontact
Je gegevens kunnen worden gebruikt voor klantcontact, zoals het sturen van notificaties over onze diensten en om contact met je op te nemen in het kader van klantenservice.

3. Delen van jouw gegevens buiten de EU

In3 verwerkt (of stuurt) standaard geen persoonsgegevens buiten de EU. In de situaties dat dit wel nodig is, verzekert In3 dat de juiste maatregelen worden getroffen om dezelfde privacy te garanderen als binnen de EU. Een voorbeeld van deze maatregelen is extra contractuele afspraken omtrent vertrouwelijkheid en toepasselijkheid van de Europese wetgeving. Je kunt een kopie van deze aanvullende afspraken opvragen via privacy@capayable.com. Dit e-mailadres wordt beheerd door de functionarissen gegevensbescherming van In3.

4. Met wie delen we je gegevens?

In3 maakt gebruik van professionele marktpartijen die In3 faciliteren bij onder meer het sturen van de betaaloverzichten, het uitvoeren van creditscoring ten einde inzicht te verwerven in de betaalwaardigheid van de consument die van In3 gebruik maakt en voor het doelmatig inrichten van In3’s riskmanagement. Voor de creditscoring betreft dit Experian en Graydon. Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan In3 via klantenservice@payin3.nl.

Verder kunnen gegevens met de autoriteiten worden gedeeld als dat wettelijk verplicht is. Dit doen we echter alleen als er aangetoond wordt dat dit een verplichting is.

Wanneer wij je gegevens delen met de derden die voor ons bijvoorbeeld de facturatie verzorgen, nemen we alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat je gegevens zorgvuldig beveiligd worden bij overdracht aan deze partijen.

In3 verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Daarnaast sturen wij je gegevens niet naar derden voor direct marketing, verkoop op afstand, marktonderzoeken, tenzij je hier toestemming voor hebt gegeven.

5. Hoe beveiligt In3 jouw gegevens?

In3 neemt passende technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, overdracht, vernietiging of andere ongeautoriseerde verwerkingen. De veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-omgevingen, toegangscontrole, training aan personeel dat met je gegevens werkt en de zorgvuldige selectie van derden die persoonsgegevens voor ons gaan verwerken. Daarnaast is toegang tot jouw informatie beperkt tot alleen personeel van In3 dat je gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn/haar functie.

6. Andere websites

Onze website kan verwijzen naar andere websites. In3 is niet verantwoordelijk voor de privacy statements of inhoud van deze websites. We adviseren je om de privacy statements en algemene voorwaarden van deze websites te lezen voor gebruik.

7. Gebruik van cookies en soortgelijke tracking technologie

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen in de browser cache van gebruikers wanneer een website wordt bezocht. Onze website gebruikt cookies om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website en om onze website gebruikersvriendelijker te maken.

Wanneer je geen cookies op je computer wilt, kun je het gebruik hiervan blokkeren via je browserinstellingen. Hou er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als je cookies toestaat.

Je kunt ook cookies uit je browsergeschiedenis verwijderen. Door het verwijderen van de cookies op een regelmatige basis, kun je het gebruikersprofiel wat daarmee is opgebouwd veranderen. Het verwijderen van cookies stopt echter niet het verzamelen van de data, het verwijdert slechts het profiel gebaseerd op de eerdere browsegeschiedenis.

9. Welke rechten jij hebt

Inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die In3 van je heeft.

Correctie: wij zorgen ervoor dat de gegevens die In3 van je heeft kloppen en actueel zijn. Je kunt ons vragen om informatie te wijzigen of verwijderen, wanneer iets in je gegevens niet klopt.

Verwijdering: je hebt het recht om verwijdering van je gegevens aan te vragen. We hebben niet altijd de mogelijkheid om je gegevens direct te verwijderen in verband met de wettelijke bewaartermijnen of uitvoering van de betaalovereenkomst.

Bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, mocht je van mening zijn dat dit onjuist of onterecht gebeurt. Dit kan door een e-mail te sturen naar privacy@capayable.com.

Toestemming intrekken: wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Dit kun je doen via onze website, onderin de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar klantenservice@payin3.nl.

Dataportabiliteit: als je persoonsgegevens automatisch worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, heb je het recht om te vragen om een leesbaar format voor overdracht aan een andere partij.

10. Waar je voor vragen terecht kunt

De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat we goed met jouw gegevens omgaan en deze goed beschermen. Bij vragen kun je bij haar terecht.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming
Naam: Sanne van der Meer-Verboogen
Organisatie: Capayable B.V.
Adres: Meerenakkerplein 5, 5652 BJ Eindhoven
Telefoon: 088 – 39 93 333
Emailadres: privacy@capayable.com

11. Waar kun je een klacht indienen

Als wij gegevens van jou verzamelen en jij bent ontevreden over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met jouw gegevens omgaan kan jij een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30,2 594 AV Den Haag
Postadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)
Openingstijden: op werkdagen van 09.00 tot 1200 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

12. Wijzigingen Privacy Statement

In3 voert constant verbeteringen door op haar website en haar betaalmethode. Om die reden behoudt In3 het recht om haar Privacy Statement te wijzigen door de wijzigingen op haar website te vermelden. Wijzigingen kunnen ook worden gemaakt door verandering in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere regelgeving of jurisprudentie hierover. We adviseren de inhoud van het Privacy Statement regelmatig te controleren.

De laatste wijziging in dit Privacy Statement vond plaats op 25 mei 2018.