Privacyverklaring jobs.payin3.eu

Inhoudsopgave

1. Inleiding

Wij vinden de bescherming van jouw privacy en jouw persoonlijke gegevens erg belangrijk. In deze privacyverklaring beschrijven we daarom welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Daarnaast licht deze privacyverklaring toe welke rechten je hebt en hoe je jouw rechten kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring is op jou van toepassing ofwel omdat je (i) onze website bezoekt, (ii) hebt gereageerd op één van onze vacatures of (iii) een open sollicitatie hebt ingestuurd.

2. Verantwoordelijke

Wij, in3, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

De contactgegevens van in3:
Naam: in3 NL B.V.
Adres: Meerenakkerweg 1a, 5652 AR in Eindhoven
E-Mailadres: klantenservice@payin3.nl
KvK-nummer: 59234784

3. Welke gegevens gebruiken wij en waarvoor?

Wij verwerken jouw gegevens als je onze website bezoekt, op een vacature hebt gereageerd of een open sollicitatie hebt ingestuurd.

3.1. Gegevens die jij aan ons versterkt

Wij verwerken de volgende gegevens van jou:

 • Basisinformatie: naam en e-mailadres;
 • LinkedIn: alle informatie die zichtbaar is op jouw openbare LinkedIn-profiel;
 • Curriculum Vitae: alle informatie die jij in je CV vermeldt;
 • Overige informatie: overige informatie die jij aan ons verstrekt via e-mail of in gedeelde bestanden.

3.2. Gegevens die wij verzamelen wanneer je een sollicitatie hebt ingediend

De gegevens die hiervoor worden benoemd, deel je met ons wanneer je solliciteert. Vervolgens start de sollicitatieprocedure en een onderdeel van deze procedure is een telefoon screening. Wij zullen telefonisch contact opnemen met je om een gesprek aan te gaan. Het doel van dit gesprek is het verkrijgen van extra informatie zodat er beter bepaald kan worden of jij en de openstaande vacature bij elkaar passen.

Daarnaast kan een social media- en internet screening onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Wij kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Het uitvoeren van de screening is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij zoeken hiervoor op jouw naam op Google en eventuele profielen op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. Uiteraard zullen de bevindingen altijd met je worden besproken. Wij wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening. Mocht je bezwaar hebben tegen de screening, dan kunt je dit per e-mail aangeven op het moment dat je solliciteert.

4. Met wie delen wij je gegevens?

Wij maken gebruik van derde partijen, zoals IT-leveranciers, die diensten leveren aan ons om het bieden van de website en sollicitatieprocedure mogelijk te maken. Vragen over deze partijen en over hun wijze van gegevensverwerking kun je stellen aan ons via privacy@payin3.nl.Verder kunnen wij gegevens met autoriteiten delen als dat wettelijk verplicht is.

Ten slotte kunnen wij jouw gegevens aan derden verstrekken in andere gevallen wanneer wij hier een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld in het kader van een overname van onze onderneming, zoals aan een potentiële koper of haar adviseurs, of om onze rechtspositie of rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer wij je persoonsgegevens delen zoals hier vermeld, nemen wij alle wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om te zorgen dat je gegevens zorgvuldig worden beveiligd. Wij verwerken jouw gegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Wanneer gegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerk, wordt er gezorgd voor passende maatregelen zodat er wordt voldaan aan de toepasselijke privacywetging. Bijvoorbeeld door het sluiten van de nodige standaardcontractbepalingen (zgn. Standard Contractual Clauses) welke zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Eventuele vragen over de doorgifte van gegevens of de getroffen waarborgen kun je stellen aan privacy@payin3.nl.

5. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen?

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de doeleinden en op de grondslagen zoals hieronder gespecificeerd. Verder kun je hieronder lezen hoe lang wij bepaalde gegevens bewaren.

5.1. Doel: in behandeling nemen van je sollicitatie

 • Gegevens: naam, e-mailadres, LinkedIn-profiel, Curriculum Vitae en eventueel overige gegevens die jij meestuurt met jouw sollicitatie of die wij verzamelen met een internet screening.
 • Grondslag: de totstandkoming en uitvoering van onze (arbeids)overeenkomst met jou (artikel 6 lid 1 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Wanneer je ons toestemming verstrekt om je gegevens één jaar te bewaren, zoals hieronder bedoeld, dan verwerken we jouw gegevens op basis van jouw toestemming (artikel 6 lid 1 onder a van de AVG).
 • Bewaartermijn: wij bewaren deze gegevens gewoonlijk tot 4 weken na beëindiging van de sollicitatie. In gevallen dat wij je op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen wij – met jouw toestemming – jouw sollicitatiegegevens tot maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatie bewaren.

5.2 Doel: het bieden van een goed werkende website

 • Gegevens: jouw IP-adres en andere technische gegevens van jouw apparaat.
 • Grondslag: ons gerechtvaardigde belang om een goed werkende website te bieden voor sollicitaties (artikel 6 lid 1 onder f van de AVG).
 • Bewaartermijn: 30 dagen na bezoek van onze website.

6. Welke rechten heb je?

Verzoeken om de onderstaande rechten uit te oefenen kun je sturen naar privacy@payin3.nl. Wij kunnen voor de behandeling van je verzoek vragen stellen om je identiteit te verifiëren.

 • 6.1. Inzage: je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van je hebben.
 • 6.2. Correctie: wij proberen ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die wij van je hebben correct en actueel zijn. Je kunt ons vragen om je informatie te wijzigen of verwijderen wanneer iets in je gegevens niet (meer) klopt.
 • 6.3. Verwijdering: je hebt het recht om verwijdering van je gegevens aan te vragen als de persoonsgegevens onjuist zijn of niet (meer) relevant zijn. Wij hebben niet altijd de mogelijkheid om alle gegevens direct te verwijderen in verband met eventuele wettelijke bewaartermijnen.
 • 6.4. Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen elke verwerking van je persoonsgegevens die volgens paragraaf 5 is gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van in3.
 • 6.5. Dataportabiliteit: je hebt het recht om te vragen om een machineleesbaar formaat van jouw gegevens voor overdracht aan een andere partij.
 • 6.6. Toestemming intrekken: wanneer wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar privacy@payin3.nl.
 • 6.7. Klachten: mocht je verzoeken of klachten hebben rondom de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met ons via privacy@payin3.nl. Wij zullen ons best doen om jou te helpen. Mocht je het niet eens zijn met onze werkwijze, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

7. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, overdracht, vernietiging of andere ongeautoriseerde verwerkingen. De veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-omgevingen, toegangscontrole, training aan personeel dat met je gegevens werkt en de zorgvuldige selectie van derden die persoonsgegevens voor ons gaan verwerken. Daarnaast is toegang tot jouw informatie beperkt tot alleen personeel van in3 dat je gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn of haar functie.

8. Andere websites?

Onze website kan verwijzen naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of inhoud van dergelijke andere websites. We adviseren je om de privacyverklaringen en algemene voorwaarden van die websites goed te lezen voor gebruik.

9. Gebruik van cookies en soortgelijke technologie

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk worden opgeslagen in de browser cache van gebruikers wanneer een website wordt bezocht. Onze website gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het draaien van de site en om onze interactie met jou mogelijk te maken. Voor het plaatsen van alleen functionele cookies is er geen voorafgaande toestemming van jou vereist.

Wanneer je geen cookies op je computer wilt, kun je het gebruik hiervan blokkeren via je browserinstellingen. Houd er rekening mee dat sommige mogelijkheden op de website alleen werken als je cookies toestaat. Je kunt ook cookies uit je browsergeschiedenis verwijderen.

10. Wijzigen van deze privacyverklaring

Wij voeren constant verbeteringen door op onze website. Om die reden behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen door een gewijzigde versie op onze website te plaatsen. Wijzigingen kunnen ook worden gemaakt door veranderingen in de wetgeving of jurisprudentie hierover. We adviseren de inhoud van de laatste versie van onze privacyverklaring regelmatig te controleren op www.jobs.payin3.eu.

11. Vragen over privacy

Wij voeren constant verbeteringen door op onze website en onze betaalmethode. Om die reden behouden wij ons het recht voor om deze Klantprivacyverklaring te wijzigen door een gewijzigde versie op onze website te plaatsen. Wijzigingen kunnen ook worden gemaakt door verandering in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere privacyregelgeving of jurisprudentie hierover. We adviseren de inhoud van de laatste versie van onze Klantprivacyverklaring regelmatig te controleren op www.payin3.eu.

De laatste wijziging in deze privacyverklaring vond plaats in februari 2024.