Actievoorwaarden: 1ste maand gratis

Algemeen

 • Acties worden uitgeschreven door in3, onderdeel van Capayable B.V., gevestigd te Meerenakkerweg 1a, Eindhoven. Op deze actie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing. Wanneer je meedoet aan de ‘1ste maand gratis’-actie ga je akkoord met de volgende actievoorwaarden.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door in3.
 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met in3, Meerenakkerweg 1A, 5652 AR Eindhoven, 088 – 399 3333.e-mail: sales@payin3.nl. Je ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst een reactie.

Deelname actie

 • Deelname aan actie is kosteloos. Deelname geschiedt wanneer je jezelf registreert via https://payin3.eu/nl/gratis/. Je dient vervolgens in3 te activeren op jouw webshop.
 • De duur van de ‘1ste maand gratis’ actie bedraagt 30 dagen (hierna actieperiode) en is gelimiteerd tot een maximale waarde van €100,- aan in3 commissies. De gratis maandperiode start bij een eerste transactie met in3 via jouw webshop.
 • Deze actie is alleen van toepassing op de variabele kosten (commissie) die je als merchant aan in3 afdraagt. De vaste transactiekosten zijn uitgesloten van deze actie.
 • in3 zal na afloop van jouw actieperiode de commissie die in3 heeft ontvangen crediteren tot een maximaal bedrag van € 100,-, gedurende de looptijd.
 • Deze actie is alleen van toepassing op webshops die geen in3 transacties hebben gedaan in de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan aanmelding voor de actie.
 • De looptijd van de ‘1ste maand gratis -actie is 1 oktober 2022 tot en met 14 november 2022. Het recht op deze actie vervalt wanneer registratie na de looptijd plaatsvindt.
 • in3 kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Persoonsgegevens

 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan deze actie.
 • De bedrijfs- en persoonsgegevens die in het kader van acties worden verkregen, worden gebruikt door in3 conform onze privacy voorwaarden merchants. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van marketingactiviteiten van Organisator.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • in3 is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.