Actievoorwaarden win je derde termijn

Algemeen 

 • Winacties worden uitgeschreven door in3, onderdeel van Capayable B.V., gevestigd te Meerenakkerweg 1a, Eindhoven. Op deze winactie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing. Wanneer je meedoet aan de in3 ‘Win je derde termijn’-actie ga je akkoord met de volgende actievoorwaarden. 
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door in3. 
 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden metin3, Meerenakkerweg 1A, 5652 AR Eindhoven, 088 – 399 3333. e-mail:marketing@payin3.nl. Jeontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangsteen reactie. 

 

Deelname actie 

 • Deelname aan acties is kosteloos. Deelname vindt plaats wanneer jeeen aankoop met in3 hebt gedaan en je je vervolgens aanmeldt via een formulier op de website {url}. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen. Elke in3-transactie gedurende de campagne maakt kans om te winnen. 
 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer per gedane aankoop deelnemen aan een actie. Meerdere deelnames gedurende de ‘Win je derde termijn’-actie zijn toegestaan. Medewerkers van in3 zijn uitgesloten van deelname.  
 • De looptijd van de ‘Win je derde termijn’-actie is: van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022. Trekking vindt plaats op 3 maart 2022. 
 • Termijnen worden gerestitueerd nadat een aankoop volledig aan in3 is afbetaald. Je maakt dus enkel kans wanneer jij jouw order volledig (drie termijnen voldaan) hebt afbetaald bij in3. 
 • in3 kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 
 • in3 handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. 
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

 

Persoonsgegevens 

 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie. 
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Om met in3 te kunnen betalen hanteren wij een minimumleeftijd van 18 jaar. Daarom hanteren wij (alleen) bij de ‘Win je derde termijn-actie’ een minimumleeftijd van 18 jaar. 
 • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door in3 conform onze privacy voorwaarden. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de Actie. Op de aanmeldpagina kun je toestemming geven voor het toesturen van informatie in het kader van direct marketingactiviteiten van Organisator. 
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. 
 • in3 is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude. 

 

Prijswinnaars 

 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze door in3. 
 • Winnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld via het e-mailadres waarmee transactie is voltooid. Na acceptatie van de prijs worden de namen van de prijswinnaars gepubliceerd op de social mediakanalen van in3. 
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.