Mijnmedicijn

mijnmedicijn is een onderdeel van Insight Pharma Services BV, opgericht en geleid door apotheker W Wessels. Alle producten en websites zijn onafhankelijk van aard en worden niet gesponsord door een farmaceutische industrie of een zorgverzekeraar.

Mijnmedicijn en meamedica|pro brengen een samenwerking to stand tussen de patiënt en de zorgverlener waarmee de patiënt inzage verkrijgt in:
- DNA testuitslagen
- medicijngebruik
- aandoeningen
- allergieën
De DNA module combineert bovendien de resultaten van de genetische test met het medicijngebruik, zo is eenvoudig en duidelijk weergegeven hoe de medicatie past bij het DNA profiel. Ook kan er eenvoudig gezocht worden naar alternatieve medicatie met directe weergave van de activiteit van de betrokken genen..