Consumentenvoorwaarden – in3 VirtualCard

in3 biedt de mogelijkheid om een virtuele betaalkaart (de in3 VirtualCard) in de smartphone applicatie van in3 (de App) aan te maken. Met de in3 VirtualCard kan jij vervolgens een product of dienst kopen (de Aankoop) bij een verkoper (de Winkel).
In dit document staan de afspraken die jij maakt met in3 met betrekking tot het gebruik van de in3 VirtualCard. Let op:
Als je een Aankoop doet bij een Winkel, dan maak je afspraken met die Winkel. De afspraken die gelden tussen jou en de Winkel staan niet in dit document. Dit document gaat enkel over de afspraken die gelden bij het gebruik van de in3 VirtualCard.
Met de in3 VirtualCard is het mogelijk om je Aankoop in een fysieke Winkel in één keer af te rekenen, waarna je het aankoopbedrag in drie gelijke termijnen moet terugbetalen aan in3:

 • De eerste termijn moet binnen 24 uur na de Aankoop betaald worden aan in3.
 • De tweede termijn moet uiterlijk 30 dagen na de Aankoop betaald worden aan in3.
 • De derde termijn moet uiterlijk 60 dagen na de Aankoop betaald worden aan in3.

Je kunt alleen met de in3 VirtualCard betalen als de betreffende Winkel afspraken heeft gemaakt met ons om betalingen via de in3 VirtualCard te accepteren. ‘in3’ is de handelsnaam van in3 NL B.V. en wij zijn statutair gevestigd aan de Meerenakkerweg 1a, 5652 AR in Eindhoven. in3 NL B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59234784. Het btw-nummer van in3 NL B.V. is NL853381082B01.

Als je bij jouw Aankoop kiest voor betalen met de in3 VirtualCard, dan maak je de volgende afspraken met in3:

1. Je aankoop

1.1. Om gebruik te kunnen maken van de in3 VirtualCard moet jij een in3 account hebben en moet je de in3 App geïnstalleerd hebben op jouw smartphone. Indien je nog geen in3 account hebt, dan kun je die gemakkelijk aanmaken via de App. Indien je de App nog niet hebt, dan kun je die gemakkelijk downloaden via de Google Play Store of de Apple App Store. .

1.2. Als je wilt afrekenen in een Winkel met de in3 VirtualCard, dan moet je voordat je gaat afrekenen de in3 VirtualCard activeren in de App. Na het activeren van een in3 VirtualCard is deze maar tijdelijk geldig en beperkt tot een bepaald bestedingslimiet. Hoe lang de in3 VirtualCard geldig is en hoeveel je ermee kunt afrekenen is zichtbaar in de App.

1.3. Afrekenen in een Winkel met de in3 VirtualCard werkt hetzelfde als afrekenen met een digitale bankpas. Dit betekent dat je ook Google Pay of Apple Pay moet gebruiken. Via de in3 App wordt de in3 VirtualCard na activatie toegevoegd aan je Google Pay of Apple Pay wallet. Vervolgens kun je via jouw wallet met de in3 VirtualCard afrekenen door jouw mobiel tegen de betaalautomaat te houden en contactloos te betalen.

1.4. Zodra je een Aankoop afrekent met de in3 VirtualCard, betaalt in3 het aankoopbedrag aan de Winkel vanaf de bankrekening van in3. Hierdoor krijgt in3 op jou een vordering ter grootte van het aankoopbedrag. Het aankoopbedrag dat in3 voor jou heeft voorgeschoten, moet je daarom terugbetalen aan in3. Het terugbetalen aan in3 mag in drie termijnen, zoals genoemd in Artikel 4.

1.5. Je kan alleen met de in3 VirtualCard afrekenen in Winkels die afspraken hebben gemaakt met in3 en daardoor de in3 VirtualCard accepteren.

1.6. Deze Consumentvoorwaarden zijn een onderdeel van de overeenkomst die jij met in3 aangaat zodra jij met de in3 VirtualCard betaalt. Je kunt deze Consumentvoorwaarden altijd opzoeken op de website van in3 en gemakkelijk opslaan als PDF of nog een keer (gratis) bij in3 opvragen.

Jouw activatie en de kredietwaardigheidsbeoordeling

2.1. Als je een account aanmaakt bij in3 en/of wanneer je de in3 VirtualCard activeert in de App, garandeer jij aan in3 dat:

 • (a) je woonachtig bent in Nederland;
 • (b) je 18 jaar of ouder bent en bevoegd bent om de Aankoop te doen (handelingsbekwaam);
 • (c) je niet failliet bent verklaard of onder curatele of bewind bent gesteld, en dat er ook geen schuldsaneringsregeling op jou van toepassing is. Daarnaast is ook geen aanvraag ingediend hiervoor; en
 • (d) alle (persoons)gegevens die je aan in3 of de Winkel (hebt) verstrekt volledig en juist zijn;
 • (e) betalingen aan in3 zal verrichten vanaf jouw eigen bankrekening.

2.2. Bij het aanmaken van je account bij in3, toetst in3 jouw kredietwaardigheid. in3 doet dat geautomatiseerd en gebruikt hierbij informatie van een kredietinformatiebureau. Zolang je een account hebt bij in3, zal in3 periodiek jouw kredietwaardigheid opnieuw toetsen om ervoor te zorgen dat wij een actueel beeld hebben van jouw kredietwaardigheid. Lees de in3 privacyverklaring onder https://payin3.eu/nl/privacy-policy/ voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door in3 en de kredietwaardigheidstoets.

2.3. Aan de hand van de uitkomsten van onze kredietwaardigheidstoetsen wordt onder meer bepaald of jij gebruik kan maken van de in3 VirtualCard en wat jouw persoonlijke bestedingslimiet is op de in3 VirtualCard.

2.4. Als in3 een activatie van de in3 VirtualCard toestaat met een bepaald bestedingslimiet, betekent dat niet dat jouw kredietwaardigheid goed is. Het betekent ook niet dat het bestedingslimiet goed bij jou past of dat jij voldoende vermogen hebt om verantwoord de Aankoop te doen. Onze kredietwaardigheidstoets is slechts een inschatting en je bent altijd zelf verantwoordelijk voor jouw kredietwaardigheid. Je moet dus altijd zelf beoordelen of in3 bij jouw situatie en de Aankoop past en of je op tijd het aankoopbedrag in drie termijnen kunt afbetalen aan in3. Als je denkt dat je de termijnen (misschien) niet of niet op tijd kunt betalen, dien je de in3 VirtualCard niet te gebruiken.

2.5. in3 is niet verplicht om een activatie van de in3 VirtualCard goed te keuren. Als in3 een activatie van de in3 VirtualCard niet toe staat, dan laat in3 jou dat weten. in3 hoeft daarbij niet te vermelden waarom een activatie wordt afgewezen. Als in3 de activatie niet goedkeurt en je dan toch de Aankoop wil doen, moet je een andere manier vinden om in de Winkel te betalen.

2.6. Bij het activeren van de in3 VirtualCard, kan in3 je vragen om een SEPA-machtiging af te geven aan in3. Hiermee machtig je in3 om het bedrag dat je verschuldigd bent aan in3 na een Aankoop in drie termijnen af te schrijven van jouw bankrekening. Daarnaast moeten we verifiëren of jij de eigenaar bent van de opgegeven bankrekening. Deze controle en de het bevestigen van de SEPA-machtiging gebeurt door een zogenoemde 1-cents-transactie, waarbij je eenmalig € 0,01 betaalt aan in3. Deze € 0,01 wordt niet door in3 vergoed.

3. Als je je bedenkt

3.1. Als de activatie van de in3 VirtualCard is gelukt, betekent dit niet dat je de in3 VirtualCard ook daadwerkelijk moet gebruiken. Als je je bedenkt en toch nog niet een Aankoop wil betalen met de in3 VirtualCard, dan gebruik je deze simpelweg niet als betaalmiddel.

3.2. Je mag in3 altijd eerder terugbetalen dan de uiterste betaaldatums van de termijnen. Als je je bedenkt nadat je al een Aankoop hebt gedaan met de in3 VirtualCard, dan mag je direct het volledige aankoopbedrag voldoen aan in3. Op deze manier heb je alles betaald aan in3 en eindigt onze vordering op jou.

3.3. Als je de Aankoop wil retourneren, dien je contact op te nemen met de Winkel. Retourneren gaat altijd volgens de voorwaarden en het beleid van de Winkel. in3 heeft daar niets mee te maken. Als je een product retourneert bij de Winkel, blijf je verplicht om het aankoopbedrag in de afgesproken termijnen af te betalen aan in3. in3 heeft jouw Aankoop tenslotte betaald.

4. Betaalverplichting aan in3 in drie termijnen

4.1. Het aankoopbedrag dat in3 voor jou voorschiet aan de Winkel wanneer je de in3 VirtualCard gebruikt, moet je terugbetalen aan in3. Het terugbetalen aan in3 mag in drie termijnen. Bij elke termijn los je een derde (1/3e) van het aankoopbedrag af aan in3.

4.2. Als je een SEPA-machtiging hebt afgegeven aan in3, dan worden de voornoemde termijnen automatisch afgeschreven van jouw bankrekening.

 • (a) De eerste termijn zal automatisch zo spoedig mogelijk na gebruik van de in3 VirtualCard worden afgeschreven van jouw bankrekening;
 • (b) De tweede termijn zal automatisch 30 dagen na gebruik van de in3 VirtualCard worden afgeschreven van jouw bankrekening;
 • (c) De derde termijn zal automatisch 60 dagen na gebruik van de in3 VirtualCard worden afgeschreven van jouw bankrekening.

4.3. Als het in3 niet lukt om een termijn van jouw bankrekening af te schrijven, dan ontvang je hiervan bericht van in3. In dit geval ben je verplicht om de termijn die niet afgeschreven kon worden zo spoedig mogelijk te betalen aan in3. Een dergelijke betaling kun je gemakkelijk doen via de in3 App en/of via de betaal links die je hiervoor ontvangt van in3.

4.4. Als je geen SEPA-machtiging hebt afgegeven aan in3 of als in3 om een andere reden niet (meer) automatisch de termijnen kan afschrijven van jouw rekening, dan geldt hetzelfde als hiervoor genoemd. Je moet de termijnen dan handmatig aan in3 betalen via de in3 App en/of de betaal links die je hiervoor ontvangt van in3.

 • (a) De eerste termijn moet binnen 24 uur na de Aankoop betaald worden aan in3.
 • (b) De tweede termijn moet uiterlijk 30 dagen na de Aankoop betaald worden aan in3.
 • (c) De derde termijn moet uiterlijk 60 dagen na de Aankoop betaald worden aan in3.

4.5. Je mag altijd zonder bijkomende kosten de resterende termijnen eerder betalen aan in3. Dat kan via de in3 App.

4.6. Je bent verplicht om de resterende termijnen eerder te betalen als in3 daarom verzoekt. in3 mag dat bijvoorbeeld verzoeken als:

 • (a) je onjuiste informatie hebt verstrekt aan in3; of
 • (b) jij de in3 VirtualCard hebt gebruikt voor een Aankoop die onder de Uitgesloten Productcategorieën valt; of
 • (c) als in3 dat moet doen op grond van de wet, andere regels of instructies van toezichthouders.

4.7. De persoon die de Aankoop doet is verantwoordelijk voor de tijdige betalingen van de eerste, tweede en derde termijn. Als jij een termijn voor iemand anders hebt betaald of wanneer je een termijn door iemand anders laat betalen, dan ben je naast die andere persoon volledig verantwoordelijk voor de betalingen van de overige openstaande termijnen.

4.8. Zolang je op tijd betaalt, hoef je alleen het aankoopbedrag terug te betalen aan in3. Je hoeft geen rente of kosten te betalen voor het gebruik van de in3 VirtualCard. Als je niet op tijd betaalt, kunnen er wel kosten bijkomen. Hierover lees je meer in het volgende artikel.

5. Als je niet of laat betaalt

5.1. De datum waarop in3 jouw betaling ontvangt op de door in3 opgegeven bankrekening, geldt als de datum van betaling.

5.2. Als je niet op tijd betaalt, dan zal in3 jou een betalingsherinnering sturen. Je krijgt dan een termijn van 14 dagen om alsnog het verschuldigde bedrag aan ons te betalen. Deze termijn van 14 dagen start op dag na de dag waarop je de aanmaning hebt ontvangen. Als je weer niet op tijd betaalt binnen de genoemde 14 dagen, dan kan in3 de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. In dat geval zal je te maken krijgen met extra kosten, namelijk incassokosten. De hoogte van deze incassokosten die dan bij jou in rekening worden gebracht kun je vinden in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.3. in3 mag toekomstig gebruik van de in3 VirtualCard blokkeren indien:

 • (a) je niet op tijd betaalt of indien in3 een termijn niet automatisch kan afschrijven van jouw bankrekening; of
 • (b) je onterecht een afschrijving storneert; of
 • (c) in3 andere goede redenen heeft voor een blokkade, zoals fraude.

5.4. Indien je automatische afschrijvingen onterecht storneert, mag in3 het toekomstig gebruik van de in3 VirtualCard beperken en bijvoorbeeld afdwingen dat er handmatig betaald moet worden.

5.5. Om in3 meer zekerheid te geven dat je op tijd in termijnen aan in3 terugbetaalt, geef je in3 een volmacht om de goederen die onderdeel waren van jouw Aankoop namens jou aan in3 te verpanden. Deze volmacht is onherroepelijk en eindigt vanzelf zodra je het volledige aankoopbedrag hebt terugbetaald aan in3. De volmacht die je aan in3 geeft houdt ook in dat in3 namens jou alle handelingen mag verrichten die redelijkerwijs nodig zijn om een geldig pandrecht te vestigen, dan wel uit te oefenen.

6. Uitgesloten Productcategorieën

6.1. Je mag de in3 VirtualCard niet gebruiken voor het kopen van de volgende Uitgesloten Productcategorieën: (1) iPhones, (2) refurbished electronica, (3) haar extensions, (4) vliegtickets, (5) city trips, (6) cruisereizen, (7) pakketreizen, (8) geldopnames, (9) transacties met artikelen die direct in contanten worden omgezet (zoals prepaidkaarten, vreemde valuta of casinospelfiches), (10) massagesalons, escortdiensten en vergelijkbare diensten.

6.2. in3 mag jouw toekomstige gebruik van de in3 VirtualCard blokkeren in het geval dat jij de in3 VirtualCard toch gebruikt voor een Aankoop van een product of dienst die onder de Uitgesloten Productcategorieën valt.

6.3. Jouw gebruik van de in3 VirtualCard voor een Aankoop die onder de Uitgesloten Productcategorieën valt bevrijdt jou niet van jouw betalingsverplichting aan in3. Je zal in3 nog steeds moeten terugbetalen voor de Aankoop.

6.4. Door gebruik te maken van de in3 VirtualCard ga jij ermee akkoord om de in3 VirtualCard niet te gebruiken voor Uitgesloten Productcategorieën.

7. Communicatie en klachten

7.1. Als je vragen of berichten voor in3 hebt, kun je die per email versturen naar klantenservice@payin3.nl. Je kunt in3 ook bellen via 088-3993333.

7.2. Je kunt jouw eventuele klacht ook indienen via het Europese ODR platform: https ://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

7.3. Met vragen, klachten of andere berichten over de Aankoop of de aflevering ervan, kun je niet terecht bij in3. Daarvoor moet je contact opnemen met de Winkel.

7.4. Als jouw adres of emailadres wijzigt, moet je dat direct aan in3 laten weten. Doe je dat niet, dan weet in3 niet dat je een ander (email)adres hebt en blijft zij uitgaan van het oude. Als je daardoor berichten van in3 niet of te laat ontvangt, komt dat voor jouw rekening en risico.

7.5. in3 is bevoegd om elektronisch met je te communiceren. Berichten kunnen dan ook per email of via jouw account in de App worden verstuurd. in3 communiceert met jou in het Nederlands en jouw overeenkomst met in3 wordt dan ook in het Nederlands gesloten.

8. Informatie

8.1. Als de informatie die je aan de Winkel of in3 (hebt) verstrekt, onjuist of onvolledig is, ben je aansprakelijk voor alle schade die in3 daardoor lijdt.

8.2. in3 mag altijd nadere informatie opvragen in verband met de uitvoering van wet- en regelgeving. Je moet alle door in3 opgevraagde informatie direct bij in3 aanleveren.

9. Aansprakelijkheid

9.1. in3 is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt, tenzij de schade op grond van dwingend recht voor haar rekening komt.

9.2. Als in3 aansprakelijk is voor schade die je lijdt, is zij alleen aansprakelijk voor direct geleden verlies. in3 is nooit aansprakelijk voor indirect geleden verlies of voor gederfde winst of ander nadeel.

9.3. De in3 App en/of de in3 VirtualCard kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoud, storingen of andere redenen. in3 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige gevolgen als je tijdelijk de in3 App en/of de in3 VirtualCard niet kunt gebruiken.

10. Overdracht aan Aion Bank SA/NV

10.1. in3 draagt de vordering die in3 op jou heeft over aan Aion Bank SA/NV. Dat gebeurt door cessie door in3 aan Aion Bank SA/NV. Je ontvangt hierbij mededeling van deze cessie. De privacyverklaring van Aion Bank SA/NV kun je vinden onder https://aion.eu/en/privacy-policy.

10.2. Deze cessie verandert niets aan artikel 4 hierboven. Je kunt dus de termijnen nog steeds alleen maar betalen aan in3 via automatische incasso of handmatig via de in3 App.

11. Overig

11.1. Het Nederlandse recht is van toepassing op jouw overeenkomst met in3 en alle verbintenissen die daarmee verband houden.

11.2. Voor zover een bepaling in deze Consumentvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, wordt alleen dat gedeelte van deze Consumentvoorwaarden buiten toepassing gelaten. Overige bepalingen in deze Consumentenvoorwaarden blijven in dat geval gewoon van toepassing.